Mầm non Tân Việt Mỹ
Mầm non Tân Việt Mỹ

TẠO HÌNH KHẢM TRANH THUYỀN BUỒM BẰNG GIẤY MÀU

HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH SÁNG TẠO

Hoạt động tạo hình là một trong những hoạt động gần gũi nhất đối với trẻ. Khơi dậy cho trẻ những xúc cảm , phát triển tư duy, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và niềm yêu thích được tạo ra cái đẹp .

Từ những mẫu giấy vụn đủ màu sắc các bạn nhỏ LỚP LÁ 1 đã tạo ra bức tranh thuyền buồm thật đẹp mắt.

Mời ba mẹ cùng xem các con vui học ở trường nhé.

mamnontanvietmy

TL37thanhlocq12