Mầm non Tân Việt Mỹ
Mầm non Tân Việt Mỹ

THÍ NGHIỆM KEM TUYẾT

Dạy trẻ làm thí nghiệm là một trong những hoạt động quan trọng giúp trẻ phát triển tư duy và năng lực. Không chỉ được học qua lời kể , trò chuyện mà còn được trực tiếp trải nghiệm thực tế .
Và chính những hoạt động đó đã ươm mầm cho trẻ lòng ham muốn tìm tòi , khám phá các sự vật , hiện tượng trong cuộc sống xung quanh.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui của cô và trò LỚP LÁ 1
TRƯỜNG MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO TÂN VIỆT MỸ
NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN