Mầm non Tân Việt Mỹ
Mầm non Tân Việt Mỹ

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 - 2022

Năm học 2021-2022 đã khép lại , đó là lúc cô và trò bịn rịn chia xa, bồi hồi xúc động chia tay mái trường thân yêu đã dìu dắt các con khôn lớn để vững bước vào tương lai .
Cô chúc các con lên lớp 1 chăm ngoan , học giỏi để không phụ công ơn ba mẹ và cô giáo các con nhé .
MÃI YÊU CÁC CON NHIỀU